Päivitetty: 18.04.2019

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

 • Unelmaneliöiden asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

3. Henkilö- tai yritystietojen käsittelyn tarkoitus

 • Rekisterin tarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteri sisältää asiakkaista seuraavat tiedot:

  henkilön tai yrityksen nimi
  osoitetiedot
  puhelinnumero
  sähköpostiosoite
  laskutustiedot
  asiakkaille tehdyt suunnitelmat

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisterin tiedot kertyvät rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta ja rekisteröidyltä itseltään, esimerkiksi puhelinsoitoista, viesteistä ja sähköposteista.

   

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 • Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilö- tai yritystietoja yrityksen ulkopuolisille tahoille pl. Suomen lakien mukainen luovutus viranomaisille. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

   

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Rekisterinpitäjä säilyttää tiedot luottamuksellisena ja ne sijaitsevat paikassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Laitteet ja ohjelmistot, joilla tietoja käsitellään, on lukittu ulkopuolisilta salasanoin.

   

8. Tietojen tarkistaminen ja poistaminen

 • Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Jokaisella on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojensa poistamista. Kaikissa tapauksissa pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.